Barion Pixel

Adatvédelmi Szabályzat

1. Az Adatkezelő Megnevezése

 • Cég neve: Viking Labs Kft.
 • Székhelye: 6726 Szeged, Lövölde út 60.
 • Postacíme: 6726 Szeged, Alsó Kikötő Sor 11.D.
 • Adószáma: 13352785-2-06
 • Cégjegyzékszáma: 06-09-021705
 • Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
 • Cég bankszámlaszáma: 10300002-10657745-49020015
 • Képviselő neve: Haracska Áron
 • Honlap címe: vikinglabs.eu
 • E-mail cím: aron@vikinglabs.eu

2. Adatfeldolgozók Megnevezése

2.1. IT szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése:

 • Név: Kinsta Inc.
 • Cím: 8605 Santa Monica Blvd. #92581 – West Hollywood, CA 90069, USA
 • EU Adószám: EU372009341
 • E-mail: contact@kinsta.com

(a továbbiakban: IT szolgáltató adatfeldolgozó)

2.2. Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó megnevezése

 • Név: Billingo Technologies Zrt.
 • Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140802
 • Adószám: 27926309-2-41
 • E-mail: hello@billingo.hu

(a továbbiakban: Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó)

2.3. Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó megnevezése

 • Név: EU-Tax Consulting Kft.
 • Cím: 6724 Szeged, Árvíz utca 4. A. ép. 1. em. 2.
 • Cégjegyzékszám: 06-09-007933
 • Adószám: 12835050-2-06
 • E-mail: info@eutax.hu

(a továbbiakban: Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó)

2.4. Szállítást végző cég(ek) megnevezése

 • Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
 • Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Adószám: 12369410-2-44
 • E-mail: managementgroup@gls-hungary.com

2.5. Online fizetést lebonyolító cég(ek) megnevezése

 • Név: Barion Payment Zrt.
 • Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület, 5. emelet 5.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-048552
 • Adószám: 25353192-2-43
 • E-mail: barion@barion.com

2.6. Online fizetést lebonyolító cég(ek) megnevezése

 • Név: Paypal (Europe) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.
 • Cím: 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • EU-Adószám: LU 22046007

3. Adatvédelmi Nyilvántartások

A Rendeletben előírt nyilvántartás(ok) vezetését az Adatkezelő jelen adatvédelmi szabályzat részét képező Excel formátumú nyilvántartással teljesíti, mely tartalmazza az adatvédelmi incidensek nyilvántartását. E nyilvántartás az egyes adatkezelési eseményekre vonatkozó további nyilvántartásokkal kiegészíthető.

4. Egyéb Rendelkezések

.Az érintettek egyes kategóriáit – például munkavállalók, szerződő partnerek – az adatfelvételkor közvetlenül is tájékoztatni kell az adatkezelésre vonatkozó tényekről és információkról, és az érintett jogairól. Az Adatkezelő valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását. Ezen Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni az Adatkezelő valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége.

Adatkezelési Tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

1. Az Adatkezelő Tevékenységéhez Kapcsolódó Adatkezelések

1.1. Adatkezelő által értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

 • Adatkezelés Célja: Az Adatkezelő által értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások (különösen: táplálékkiegészítők és kapcsolódó termékek értékesítése webshopon keresztül) teljesítése.
 • Adatkezelés Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b. pont – szerződés teljesítéséhez fűződő érdek. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • Az Érintettek Kategóriái: Minden olyan természetes személy, akik igénybe kívánják venni az Adatkezelő által nyújtott valamely szolgáltatást, illetve az adatkezelő által értékesített terméket kíván megvásárolni.
 • Személyes Adatok Köre: Érintett neve, címe, számlázási címe, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, adóazonosítója.
 • Tárolás Időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év. A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.
 • Címzettek: Az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással, a könyvelési és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, vezető tisztségviselői.
 • Harmadik Országba Történő Adattovábbítás: Nincs
 • Automatizált Döntéshozatal Ténye: Nincs
 • Technikai & Szervezési Intézkedések Az Adatbiztonság Érdekében: Részletesen: lásd VIII. fejezet rendelkezései.
 • Adatfeldolgozó: Adatkezelő IT szolgáltatója, szállítást végző cég(ek), Barion (a fenti Adatvédelmi Szabályzat alapján)
 • Érintett Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai: Részletesen: lásd VII. fejezet rendelkezései.

2. Honlappal, Hírlevéllel Kapcsolatos Adatkezelések

2.1. Látogatói Adatkezelés – Tájékoztatás Sütik Alkalmazásáról

 • Adatkezelés Célja: Az adatkezelés célja a honlap funkcionális működésének biztosítása, használata, a weboldali szolgáltatások elérésének biztosítása, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, a honlap elemzése, reklámok elhelyezése, megjelenítése. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.
 • Adatkezelés Jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) a. pont. Az érintett – a látogató – önkéntes hozzájárulása, amelyet a weblapon elhelyezett süti sávban elhelyezett gombra kattintással adhat meg, vagy utasíthat el. A választás a gombra való kattintással és a választás elmentésével történik. A mentéssel a választását tároljuk, és a felhasználó részére annak megfelelően biztosítjuk a weboldal használatát. Azt figyelembe kell venni, hogy a sütik alkalmazásának elutasítása esetén az oldal bizonyos funkciói nem feltétlenül működnek helyesen. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a webhely szolgáltatója a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 • Az Érintettek Kategóriái: A honlap látogatója.
 • Személyes Adatok Köre: A látogatás során a sütik által érintett adatkör a sütik fajtájától függően lehet többek között a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl, beállított nyelv), látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, művelet, kattintás.
 • Tárolás Időtartama: A böngésző süti-beállításai szerint.
 • Címzettek: Az adatkezelő munkavállalói, az IT szolgáltató adatfeldolgozó munkatársai, Barion, harmadik fél sütijei esetén a harmadik fél is.
 • Harmadik Országba Történő Adattovábbítás: Reklámmegjelenítést biztosító sütik esetén adattovábbítás történhet harmadik országba.
 • Automatizált Döntéshozatal Ténye: Nincs
 • Technikai & Szervezési Intézkedések Az Adatbiztonság Érdekében: Részletesen: lásd VIII. fejezet rendelkezései.
 • Adatfeldolgozó: Adatkezelő IT szolgáltatója, Barion (a fenti Adatvédelmi Szabályzat alapján)
 • Érintett Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai: Részletesen: lásd VII. fejezet rendelkezései.
2.2. További tudnivalók a sütikről A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató eszközén (számítógép, tablet, mobil stb.) futó böngészőnek, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A süti nem a felhasználót, hanem az általa használt eszközt, böngészőt azonosítja, de ezen keresztül alkalmas a személy azonosítására.  A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más (harmadik) szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető. A sütik fajtáit a betöltött funkciók, vagy alkalmazási célok szerint szokás megkülönböztetni, egységes terminológiája ennek nincs, és az egyes csoportok között is lehet átfedés. ad 1. Technikailag elengedhetetlen sütik. Nevezik ezeket munkamenet (session) sütiknek vagy funkcionális sütiknek is. Lényegük, hogy ezek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, a honlap helyes működéséhez szükséges minimális feltételeket biztosítják. Ezek a felhasználó azonosításához szükségesek, pl. annak kezeléséhez, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a bezárásig). Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. ad 2. Használatot elősegítő sütik: ezeket is többféleképpen nevezik: analizáló, elmező oldalfejlesztési vagy statisztika süti. Ezek a sütik megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. ad 3.  Reklámmegjelenítést biztosító és közösségi médiával kapcsolatos sütik. Ezeket nevezik még teljesítményt biztosító sütiknek, élményt biztosító sütiknek, marketing sütiknek. Nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. A közösségi médiához is kapcsolódnak. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, Facebook Like Box vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. Ilyen sütik esetén harmadik országba is történhet adattovábbítás – a sütik alkalmazásának elfogadása a felhasználó részéről a harmadik országba történő adattovábbításhoz való hozzájárulást is jelenti. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhely-funkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. Az egyes weboldalak eltérő intenzitással alkalmaznak sütiket, előfordulhat az is, hogy egy weboldal nem alkalmaz, mert nem szükséges a működéséhez, vagy csak minimális mértékben alkalmaz.

2.3. A Honlapon Történő Regisztrációval Kapcsolatos Adatkezelés

 • Adatkezelés Célja: Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között távközlési szolgáltatás közvetítésére és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses jogviszony jön létre az Adatkezelő honlapján lehetőség van egy regisztrációra annak érdekében, hogy az ügyfél (érintett) a szerződésével kapcsolatos adatokat és okiratokat (számlákat) online megtekinthesse és kezelhesse, valamint az Adatkezelő további online szolgáltatását igénybe vegye, vagy azt lemondhassa. Az regisztráció során megadott adatok kezelésének célja a szolgáltatási szerződésből eredő ügyfél jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.
 • Adatkezelés Jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) a. pont. Az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, továbbá az üzenet elküldésével ad meg. Tilos a jelölő négyzet előre bejelölése. Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.
 • Az Érintettek Kategóriái: A felhasználó, aki regisztrál a honlap szolgáltatásaira, megadja személyes adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A honlapon 16 évet be nem töltött személyek csak a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával regisztrálhatnak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.
 • Személyes Adatok Köre: Név, e-mail cím, felhasználónév, jelszó, szállítási cím, számlázási cím, korábbi rendelések, telefonszám, levásárolható pontok száma; opcionálisan (az ajánlóinknak): bankszámlaszám és/vagy Barion pénztárca és/vagy PayPal.
 • Tárolás Időtartama: Az érintett és az Adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyra tekintettel az adatok tárolásának időtartamára az Adatkezelő tevékenységével összefüggésben történő adatkezelés szabályai (II/1. pont) az irányadóak azzal, hogy az érintett külön jogosult a honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonására (ez utóbbi esetben a regisztrációval kapcsolatos adatkezelés a törlési kérelméig történik), mellyel a regisztráció inaktív státuszba kerül, az Adatkezelő az adathoz nem fér hozzá.
 • Címzettek: Az Adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói.
 • Harmadik Országba Történő Adattovábbítás: Nincs
 • Automatizált Döntéshozatal Ténye: Nincs
 • Technikai & Szervezési Intézkedések Az Adatbiztonság Érdekében: Részletesen: lásd VIII. fejezet rendelkezései.
 • Adatfeldolgozó: Adatkezelő IT szolgáltatója (a fenti Adatvédelmi Szabályzat alapján)
 • Érintett Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai: Részletesen: lásd VII. fejezet rendelkezései.

2.4. Hírlevél Szolgáltatással Kapcsolatos Adatkezelés

 • Adatkezelés Célja:Kapcsolattartás, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (hírlevél) küldése az érintett felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 • Adatkezelés Jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) a. pont. Az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az érintett adatai önkéntes megadásával és adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg. Tilos a jelölő négyzet előre bejelölése. Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevélre feliratkozáshoz a hozzájárulását a felhasználó megadhatja az adatkezelővel kötött írásbeli szerződésben, vagy külön írásban megadott hozzájáruló nyilatkozatban is. A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
 • Az Érintettek Kategóriái: A felhasználó, aki regisztrál (feliratkozik) az Adatkezelő hírlevél-szolgáltatására. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A hírlevélre 16 évet be nem töltött személyek a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása nélkül nem regisztrálhatnak.
 • Személyes Adatok Köre: Név, e-mail cím.
 • Tárolás Időtartama: A hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, a hírlevélre feliratkozás fennállásáig, leiratkozásáig, az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
 • Címzettek: Az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, vezető tisztségviselői.
 • Harmadik Országba Történő Adattovábbítás: Nincs
 • Automatizált Döntéshozatal Ténye: Nincs
 • Technikai & Szervezési Intézkedések Az Adatbiztonság Érdekében: Részletesen: lásd VIII. fejezet rendelkezései.
 • Adatfeldolgozó: Adatkezelő IT szolgáltatója (a fenti Adatvédelmi Szabályzat alapján)
 • Érintett Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai: Részletesen: lásd VII. fejezet rendelkezései.

3. Egyéb Adatkezelések

3.1. Adatkezelői alaptevékenységén kívüli szerződések ügyféladatai: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 • Adatkezelés Célja: Szerződéses jogviszony teljesítése; hírlevél küldése az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tárgyában; reklámanyag küldése.
 • Adatkezelés Jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) b. pont - Szerződés teljesítéséhez fűződő érdek Az Adatkezelő a szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli az adatkezelői alaptevékenységén kívüli más szerződés alapján vevőként, szállítóként, egyéb szerződött természetes személy partnereinek, illetve azok természetes személy képviselőinek adatait. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség (Rendelet Preambulum 44.) ha az az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Rendelet 6 cikk (1) b./). Így szerződés teljesítése jogcímén az e pontban írtak szerint kezelhetők a szerződési ajánlatok keretében gyűjtött személyes adatok is.
 • Az Érintettek Kategóriái: Szerződő természetes személy, vagy a jogi személy vezető tisztségviselője, illetve kapcsolattartója.
 • Személyes Adatok Köre: Név, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, adószám, vállalkozói, őstermelői igazolvány szám, személyi igazolvány szám, lakcím, székhely, telephely cím, telefonszám, e-mail címét, honlap-cím, bankszámlaszám, vevőszám (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosító (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). Az Adatkezelő a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából kezeli. Az Adatkezelő a vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt – nem aláíró - természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából szerződés teljesítéséhez fűződő érdek jogcímén kezeli, figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartó a szerződő féllel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, így ezen adatkezelés az érintett jogait nem érinti hátrányosan. A szerződő felet nyilatkoztatni kell, hogy a kapcsolattartói minőségről az érintett kapcsolattartót tájékoztatta.
 • Tárolás Időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év. A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.
 • Címzettek: Az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 • Harmadik Országba Történő Adattovábbítás: Nincs
 • Automatizált Döntéshozatal Ténye: Nincs
 • Technikai & Szervezési Intézkedések Az Adatbiztonság Érdekében: Részletesen: lásd VIII. fejezet rendelkezései.
 • Adatfeldolgozó: A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából az Adatkezelő által megbízott könyvelő irodának (az Adatvédelmi Szabályzat alapján), postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak.
 • Érintett Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai: Részletesen: lásd VII. fejezet rendelkezései.

4. Munkaviszonnyal Kapcsolatos Adatkezelések

4.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás.

 A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

 • Adatkezelés Célja: A munkajogviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése érdekében szükséges adatkezelés. A munkajogviszonyból eredő munkáltatói igényérvényesítés. .
 • Adatkezelés Jogalapja: Szerződés teljesítéséhez fűződő érdek – Rendelet 6. cikk (1) b).
  Adatkezelő jogos érdeke – Rendelet 6. cikk (1) f).
 • Az Érintettek Kategóriái: Munkavállalók.
 • Személyes Adatok Köre: Név; születési név; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme; állampolgársága; adóazonosító jele; TAJ száma; nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén); telefonszám; személyi igazolvány száma; lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; bankszámlaszáma; online azonosító (ha van); munkába lépésének kezdő és befejező időpontja; munkakör; iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata; munkabérének összege; bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok; a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát; a munkavállaló munkájának értékelése; a munkaviszony megszűnésének módja, indokai; munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa; a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése; magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése; azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma; külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma; munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat; a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat. Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
 • Tárolás Időtartama: A munkáltató a fenti személyes adatokat a munkaviszony megszűnését követően 50 évig kezeli, kivéve azon adatkezeléseket, ahol a munkáltató törvény alapján eltérő adatkezelési időtartamokat állapít meg. A munkajogi igények egyebekben - a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. §(1) és (2) bekezdése alapján - három év alatt évülnek el azzal, hogy a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére vagy személyiségi jogsértéssel összefüggő sérelemdíj megfizetésére irányuló igény öt év; ha a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el. A polgári jogi igények pedig - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a alapján - a követelés esedékessé válásától számított 5 év alatt évülnek el. Valamennyi adózással kapcsolatos iratot - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a alapján - az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessé g e naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie. A munkáltató tehát az általa megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat ezen időpontig megőrzi. Fontos azonban tudni, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a munkáltató egyes okiratokat, így a az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzése hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Ezen iratokban személyes adatok szűk körben fellelhetőek, az adatkezelés ebben az esetben a személyes adatoknak elzárt módon, illetéktelenek által hozzá nem férhetően való őrzését és jogi igény esetén azok jogszerű átadását jelenti. A munkáltató végezetül a szolgálati idő megállapításához, a nyugdíj kiszámításához szükséges okiratokat, mint pl. az egyes bér- és munkaügyi nyilvántartásokat, valamint e körbe tartozó munkaügyi iratokat a munkaviszony megszűnésétől számított 80 évig őrzi, miután a munkavállalók egyes társadalombiztosítási jogosultságai meghatározott szolgálati időhöz, illetve a járulékfizetési kötelezettséghez, és az annak alapjául szolgáló bér mértékéhez vannak kötve.
 • Címzettek: A munkáltatói jogkör gyakorlója, az Adatkezelő munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
 • Harmadik Országba Történő Adattovábbítás: Nincs
 • Automatizált Döntéshozatal Ténye: Nincs
 • Technikai & Szervezési Intézkedések Az Adatbiztonság Érdekében: Részletesen: lásd VIII. fejezet rendelkezései.
 • Adatfeldolgozó: Adatkezelő könyvviteli szolgáltatója (az Adatvédelmi Szabályzat alapján).
 • Érintett Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai: Részletesen: lásd VII. fejezet rendelkezései.

4.2. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 • Adatkezelés Célja: A munkakörre a megfelelő munkavállaló jelölt kiválasztása a munkaerő-szükséglet hatékony kielégítése. .
 • Adatkezelés Jogalapja: Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség (Rendelet preambulum 44.) ha az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges - Szerződés teljesítéséhez fűződő érdek – Rendelet 6. cikk (1) b). Az érintett igényérvényesítése esetében az adatkezelő jogos érdeke – Rendelet 6. cikk (1) f).
 • Az Érintettek Kategóriái: Munkavállalók.
 • Személyes Adatok Köre: A természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
 • Tárolás Időtartama: A meghirdetett állás esetén az állás betöltése, egyéb esetekben az életrajz megküldésétől számított 6 hónap, illetve azt követően meghirdetett állás esetében a jogi igényérvényesítéshez szükséges időtartamig. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
 • Címzettek: A munkáltatói jogkör gyakorlója, az Adatkezelő munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.
 • Harmadik Országba Történő Adattovábbítás: Nincs
 • Automatizált Döntéshozatal Ténye: Nincs
 • Technikai & Szervezési Intézkedések Az Adatbiztonság Érdekében: Részletesen: lásd VIII. fejezet rendelkezései.
 • Adatfeldolgozó: Nincs
 • Érintett Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai: Részletesen: lásd VII. fejezet rendelkezései.

4.3. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok

 • Adatkezelés Célja: Annak ellenőrzése, hogy a munkáltató által a munkavállaló részére biztosított eszközök (laptop, telefon, e-mail fiók stb.) az előírásoknak megfelelően kerülnek használatra..
 • Adatkezelés Jogalapja: Adatkezelő, mint munkáltató jogos érdeke – Rendelet 6. cikk (1) f).
  Az Adatkezelő, mint munkáltató a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 11. § (1) bekezdése alapján a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti.
 • Az Érintettek Kategóriái: Munkavállalók.
 • Személyes Adatok Köre: A munkavállaló neve, az általa látogatott oldalak domain nevei, a látogatás ideje, időtartama és az internetezéshez használt informatikai eszköz azonosítója, e-mailek (azok tárgya, feladója, szükség esetén tartalma).
 • Tárolás Időtartama: Az ellenőrzéssel érintett, abból származó igények és követelések elévülésének ideje, illetve ezzel kapcsolatos jogvita esetén a jogvita jogerős lezárásáig terjedő időtartam.
 • Címzettek: Munkáltatói jogkör gyakorlója, Igényérvényesítés esetén bíróság, jogi képviselő.
 • Harmadik Országba Történő Adattovábbítás: Nincs
 • Automatizált Döntéshozatal Ténye: Nincs
 • Technikai & Szervezési Intézkedések Az Adatbiztonság Érdekében: Részletesen: lásd VIII. fejezet rendelkezései.
 • Adatfeldolgozó: Nincs
 • Érintett Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai: Részletesen: lásd VII. fejezet rendelkezései. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az ellenőrzéssel együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban. Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni. Elsődlegesen a cím és tárgyadatokból kell megállapítani, hogy a tartalom a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú tartalmakat a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhat. Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az eszközt személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az eszköz szabályzattal, munkáltatói utasítással ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat. A munkavállaló az eszköz ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban a munkáltató adatkezelési szabályzatának az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.

5. Adózási, Ügyviteli Célú Adatkezelések

5.1. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok

 • Adatkezelés Célja: Jogszabályban előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás).
 • Adatkezelés Jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése – Rendelet 6. cikk (1) c).
 • Az Érintettek Kategóriái:Megbízóként (ügyfélként), továbbá más vevőként, szállítóként üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek.
 • Személyes Adatok Köre: Az érintett természetes személyek törvényben meghatározott adatai. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés: az Adatkezelő iroda jogi kötelezettség jogcímén, költségelszámolás, bizonylatolás, adóalapok megállapítása, üzemanyag megtakarítás elszámolása céljából kezeli a céges és a foglalkoztatott hivatali, üzleti célra használt saját gépjárműhasználatának törvényben meghatározott adatait (gépkocsivezető neve, a gépjármű típusa, rendszáma, utazás időpontja, célja, megtett útvonal, felkeresett üzleti partner neve). A vonatkozó jogszabály 1995. évi CXVII. tv. (Szja tv.) 27.§/2/, 3. Melléklet 6. és 5. Melléklet 7. pont.
 • Tárolás Időtartama: A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
 • Címzettek: Adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói (az Adatvédelmi Szabályzat alapján)
 • Harmadik Országba Történő Adattovábbítás: Nincs
 • Automatizált Döntéshozatal Ténye: Nincs
 • Technikai & Szervezési Intézkedések Az Adatbiztonság Érdekében: Részletesen: lásd VIII. fejezet rendelkezései.
 • Adatfeldolgozó: Nincs
 • Érintett Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai: Részletesen: lásd VII. fejezet rendelkezései.

5.2. Kifizetői adatkezelés

 • Adatkezelés Célja: Jogszabályban előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés).
 • Adatkezelés Jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése – Rendelet 6. cikk (1) c).
 • Az Érintettek Kategóriái: Munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők, akikkel kifizetői (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll.
 • Személyes Adatok Köre: A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, az Adatkezelő kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
 • Tárolás Időtartama: A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
 • Címzettek: Adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói (az Adatvédelmi Szabályzat alapján)
 • Harmadik Országba Történő Adattovábbítás: Nincs
 • Automatizált Döntéshozatal Ténye: Nincs
 • Technikai & Szervezési Intézkedések Az Adatbiztonság Érdekében: Részletesen: lásd VIII. fejezet rendelkezései.
 • Adatfeldolgozó: Nincs
 • Érintett Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai: Részletesen: lásd VII. fejezet rendelkezései.

5.3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

 • Adatkezelés Célja: A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy az Adatkezelő irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon.
 • Adatkezelés Jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése – Rendelet 6. cikk (1) c).
 • Az Érintettek Kategóriái: Munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll.
 • Személyes Adatok Köre: A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, az Adatkezelő kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
 • Tárolás Időtartama: A közlevéltár részére történő átadásig.
 • Címzettek: Adatkezelő és közlevéltár munkatársa.
 • Harmadik Országba Történő Adattovábbítás: Nincs
 • Automatizált Döntéshozatal Ténye: Nincs
 • Technikai & Szervezési Intézkedések Az Adatbiztonság Érdekében: Részletesen: lásd VIII. fejezet rendelkezései.
 • Adatfeldolgozó: Nincs
 • Érintett Adatkezeléssel Kapcsolatos Jogai: Részletesen: lásd VII. fejezet rendelkezései.

6. Az Érintett Hozzájárulásán Alapuló Adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő hozzájáruláson alapuló adatkezelésre adatkezelést végez, az adatfelvételre adatkérő lapot kell alkalmazni.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett az Adatkezelő internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
Az Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

7. Az Érintett Személyi Jogai

7.1. Tájékoztatás az érintett jogairól

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése.
 • Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik.
 • Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg.
 • Az érintett hozzáférési joga.
 • A helyesbítéshez való jog.
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”).
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog.
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség.
 • Az adathordozhatósághoz való jog.
 • A tiltakozáshoz való jog.
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást.
 • Korlátozások.
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről.
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog).
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.
7.2. Az Érintett Jogai Részletesen
7.2.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. A részletes szabályok a Rendelet 12. cikke alatt találhatók. Az érintettek egyes kategóriáit – például ügyfelek, munkavállalók, szerződő partnerek – az adatfelvételkor tájékoztatni kell az adatkezelésről és az érintett jogairól.

7.2.2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

 • Az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
 • Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
 • A személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
 • Jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
 • A személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen,
 • Adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

 • A személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • Az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • Arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • Az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

7.2.3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók. E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.
7.2.4. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontokban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.
7.2.5. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

7.2.6. A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges:

 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • Az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • A népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

7.2.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

7.2.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

7.2.9. Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • Az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • Az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

7.2.10. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (Rendelet 6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (Rendelet 6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire, vagy alapvető jogaira és szabadságaira. Majd mérlegelni kell ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei a személyes adatok védelmét teszik szükségessé – az adatkezelés nem folytatható. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

7.2.11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. Az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. Az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az előbbi 1) és 2) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

7.2.12. Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát. E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

7.2.13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 • Az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • Ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • Ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

7.2.14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.
7.2.15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
7.2.16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

8. Adatbiztonsági Intézkedések

8.1. Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
8.2. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. Az Adatkezelő alkalmazottai a munkahelyi gépekhez csatlakoztathatják saját számítástechnikai eszközeiket, adattároló és rögzítő eszközeiket. Az Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

8.3. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 • A jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • Az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • Annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • Annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • A telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • Azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
8.4. Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
8.5. A munkahelyen és az Adatkezelő eszközein fájl letöltő-, játék-, csevegő-, szexuális szolgáltatásokat kínáló oldalak látogatása szigorúan tilos! Külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata tilos! A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani. Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

9. Adatvédelmi Incidensek Kezelése

9.1. Az Adatvédelmi Incidens Fogalma
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése, titoksértés.

9.2. Adatvédelmi Incidensek Kezelése, Orvoslása
Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő feladata. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. Amennyiben az Adatkezelő ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Adatkezelő vezetőjét. Az Adatkezelő munkavállalói kötelesek jelenteni a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek. Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő – az informatikai, szolgáltató bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 • Az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • Az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • Az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 • A kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 • Az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 • A kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

9.3. Adatvédelmi Incidensek Nyilvántartása
Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 • Az érintett személyes adatok körét,
 • Az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • Az adatvédelmi incidens időpontját,
 • Az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 • Az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 • Az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

10. Jogorvoslat

10.1. Bírósághoz Fordulás Joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Törvényszék, vagy az érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.
10.2. Adatvédelmi Hatóság Eljárása
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panasszal. (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: 06/1/391-1400; fax: 06/1/391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu/)
0
  0
  A Kosarad
  A kosarad jelenleg üresVissza a termékekhez
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram